LAK.LA | L’il Critters Omega-3 DHA Gummy - ລາຄາຂາຍ 250,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 250,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 180,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 310,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 310,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 280,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 290,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 300,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 270,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 270,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 290,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 220,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 22,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 130,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 170,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 110,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
L’il Critters Omega-3 DHA Gummy

L’il Critters Omega-3 DHA Gummy

ລາຄາຂາຍ: 250,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 6036
ເວລາທີ່ໃຊ້: 04-07-2021
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 61
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ເສີມສ້າງບຳລຸງສະໝອງ 
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 26-05-2021
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ຜະລິດຕະພັນຈາກຕ່າງປະເທດ
ມືຖື: 02099986996
ທີ່ຢູ່: Xaysettha - Vientiane
Email:
Facebook:

L’il Critters Omega-3 DHA Gummy ເຍລລີ້ວິຕາມິນ ເສີມໂອເມກ້າແລະ DHAແບບກັມມີ້ຢຳ້. ເສີມສ້າງພະລັງສະໝອງ ພັດທະນາລະບົບປະສາດສ້າງຄວາມສະຫຼາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ກິນງ່າຍສຸດໃນບັນດາວິຕາມິນ ນຳເຂົ້າຈາກ USA ຂອງແທ້ 100%🇺🇸

Omega-3 ມີສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍລູກນ້ອຍ

• ກະຕຸ້ນສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສານ

• ມີແຮ່ທາດ Omega-3

• DHA ມີຫຼາຍເຖິງ 32 mg

• ມີວິຕາມິນ A, C, D ແລະ E

• ລົດຊາດແຊບ. ດີຕໍ່ສຸຂະພາຍ

• ບໍ່ຍ້ອມສີສັງເຄາະ

• ປາສະຈາກ ກຼູເທັນ

ວິທີກິນ : ກິນມື້ລະ 2ເມັດ ຄວນແນະນຳລູກຫຍຳ້ກິນຈົນລະອຽດແລ້ວຈັ່ງກືນ

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la