LAK.LA | ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ວິທີການສ້າງເວບໄຊ 18-09-2013

 

ຂັ້ນຕອນການສ້າງ ເວບໄຊທ໌

   ການສ້າງເວບໄຊທ໌ຂອງ  www.LAK.LA  ນັ້ນມີໃຫ້ເລືອກ 02 ແບບຄື: ແບບເວບໄຊທ໌ FREE ແລະ ແບບເວບໄຊທ໌ VIP. ໃນນັ້ນ, ເວບໄຊທ໌ FREE

ຈະບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການໃດໆ. ສ່ວນເວບໄຊທ໌ VIP ແມ່ນຈະເສຍຄ່າບໍລິການພຽງແຕ່ 75,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ພຽງເທົ່ານີ້, ທ່ານກໍ່ຈະມີເວບໄຊທ໌ແບບມືອາຊີບ

ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການໃນຂັ້ນສູງຂອງທາງ ບໍລິສັດ ພວກເຮົານຳອີກ. 

 

   ຂັ້ນຕອນທີ່1:  ກ່ອນອື່ນໃຫ້ທ່ານເປີດໂປຣແກຣມບຣາວເຊີ (Browser), ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Chrome , Firefox , Internet Explorer… ຈາກນັ້ນໃຫ້ປ້ອນຊື່ລິ້ງ

WWW.LAK.LA

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ຟຣີ ງ່າຍດາຍ create free website

 

   ຫຼັງຈາກນັ້ນໜ້າຈໍຫຼັກຈະສະແດງຂື້ນໃຫ້ທ່ານເລື່ອນເມົ້າໄປກົດທີປຸ່ມ “ສ້າງເວບໄຊທ໌” ຢູ່ດ້ານເທິງສຸດເບື້ອງຊ້າຍມື ຫຼື ປຸ່ມ“ສ້າງເວບໄຊທ໌” ຢູ່ເມນູດ້ານຂວາມື. 

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ຟຣີ ງ່າຍດາຍ ກົດ ເລືອກ create free website press 

 

 

   ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໜ້າຈໍຈະສະແດງຕາຕາລາງສົບທຽບສິດທິ ແລະ ຄວາມສາມາດລະຫ່ວາງເວບໄຊທ໌ FREE ແລະ ເວບໄຊທ໌ VIP. ໃຫ້ທ່ານກົດໄປທີ່ປຸ່ມ

"ລົງທະບຽນ". ໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ເວບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານສ້າງຈະເປັນເວບໄຊທ໌ FREE ຖ້າຕ້ອງການຢາກປ່ຽນມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ ສິດທິພິເສດ ແລະ

ນຳໃຊ້ບໍລິການຂັ້ນສູງຈາກພວກເຮົາ, ທ່ານກໍ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.

ປ່ຽນມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP ກົດທີ່ນີ້

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ຟຣີ ງ່າຍດາຍ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ create free website press register

 

   ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດສ້າງຜ່ານການເລືອກ ເມນູ “ ຕົວຢ່າງເວບໄຊທ໌ ” ໃນໜ້າຫຼັກຂອງເວບໄຊທ໌.

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ ຕົວຢ່າງ create free website press register

 

   ໜ້າຈໍຈະສະແດງຕົວຢ່າງໜ້າຕາຂອງເວບໄຊທ໌ທັງໝົດທີ່ທາງເຮົາໄດ້ອອກແບບໄວ້ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ ແລະ ສາມາດປ່ຽນໄດ້ຕາມໃຈ, ພຽງແຕ່ທ່ານກົດປຸ່ມ

"ນຳໃຊ້".

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ ຕົວຢ່າງ create free website press register 


   ຂັ້ນຕອນທີ່2: ປ້ອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ກົດປຸ່ມ “ ສ້າງເວບໄຊທ໌ ”

 

ສ້າງ ເວບໄຊທ໌ ກົດ ເລືອກ ລົງທະບຽນ ຕົວຢ່າງ create free website press register 

 

   ຂັ້ນຕອນທີ່3: ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ມູນເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.

- ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (ປ້ອນຊື່ນີ້ໃນເວລາເຂ້າສູ່ລະບົບ).

- ລະຫັດຜ່ານ.

- ລະຫັດຢືນຢັນ.

- ລິ້ງ Limk ເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ: www.ຊື່ຜູ້ໃຊ້.lak.la

- ລິ້ງ Link ໜ້າຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ: www.lak.la/member (ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ, ເພີ່ມບົດຂຽນ, ເພີ່ມຮູບພາບ...)

 

ຂໍ້ມູນ ເວບໄຊທ໌ ຊື້ຜູ້ໃຊ້ website user name

 

   ຂັ້ນຕອນທີ່4: ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວບໄຊທ໌ທ່ານພຽງແຕ່ກົດເຂົ້າລິ້ງ www.lak.la/member (ໜ້າຄຸ້ມຄອງ) ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ, ປ່ຽນຮູບແບບໜ້າຕາ

ເວບໄຊທ໌, ປ່ຽນ Banner, ເພີ່ມຫຼືລຶບຮູບພາບ, ຂ່າວສານ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່, ຕິດຕັ້ງແຜນທີ່, ເພີ່ມຫຼືລຶບບາງໂມດູນ.

 

ຄຸ້ມຄອງ ເຂົ້າສູ່ ລະບົບ ສະມາຊິກ ຊື່ ຜູ້ໃຊ້ ລະຫັດຜ່ານ admin login member user name password

 

   ຂັ້ນຕອນທີ່5: ຫຼັງຈາກສ້າງເວບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວ, ຫາກມີຄວາມສົນໃຈຢາກປ່ຽນມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP ເພື່ອໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍລິການຂັ້ນສູງຂອງທາງບໍລິສັດ, ທ່ານພຽງແຕ່ຊຳລະຄ່າບໍລິການພຽງແຕ່ 50,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ປ່ຽມາເປັນເວບໄຊທ໌ VIP ກົດທີ່ນີ້

 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la