LAK.LA | GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ພະຍາດອື່ນໆໄດ້ - ລາຄາຂາຍ 480,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ພະຍາດອື່ນໆໄດ້

GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ພະຍາດອື່ນໆໄດ້

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 400,000 KIP
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 480,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 5983
ເວລາທີ່ໃຊ້: 19-03-2020
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 923
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ໂປຣໂມຊັນພິເສດ ຖ້າທ່ານຊື້ ເຈນຕິໂກ້ 3ກັບ ຈະໄດ້ກັບໜື່ງ 400,000ກີບ/ກັບ ຈາກປົກກະຕິ ກັບລະ 480,000ກີບ/ກັບ
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 01-10-2018
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ເຈນ​ຕີ​ໂກ ລາວ
ມືຖື: ໂທ 020 59888188
ທີ່ຢູ່: ຕັ້ງຢູ່ ກົງກັນຂ້າມກັບ ໂຮງໝໍ 103 ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈ​ັນ
Email:
Facebook:

ດ່ວນໆ ຈຳນວນມີຈຳກັດ ລາຄາພຽງ 400,000ກີບ/ກັບເທົ່ານັ້ນ ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 480,000ກີບ/ກັບ ເອົາ3ກັບລະຄາ 1,200,000ກີບ

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la