LAK.LA | ເຈັບຂໍ້ເຄົ່າກະດູກ ກະດູກທັບເສັ້ນ GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍໄດ້! - ລາຄາຂາຍ 480,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຈັບຂໍ້ເຄົ່າກະດູກ ກະດູກທັບເສັ້ນ GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍໄດ້!

ເຈັບຂໍ້ເຄົ່າກະດູກ ກະດູກທັບເສັ້ນ GENTIKO ອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ຊ່ວຍໄດ້!

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 470,000 KIP
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 480,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 5969
ເວລາທີ່ໃຊ້: 08-11-2019
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 1351
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ຂໍ້ເຄົ່າກະດູກ, ກະດູກທັບເສັ້ນ, ປວດແຂ່ງປວດຂາ...ພະຍາດເຊື່ອມທົ່ວໄປ ເຈນຕິໂກ້ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າທ່ານເປີດໃຈທີ່ຈະລອງ
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 01-10-2018
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ເຈນ​ຕີ​ໂກ ລາວ
ມືຖື: 0302288166 / 020 59591945
ທີ່ຢູ່: ຕັ້ງຢູ່ ກົງກັນຂ້າມກັບ ໂຮງໝໍ 103 ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈ​ັນ
Email:
Facebook:

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ ເໝາະກັບໃຜແດ່?
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນ ຄວາມດັນ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນປະດົງຂໍ່
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນມືຈັງ ແຂນຂາມືນຊາ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນ ເບົາຫວານ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມັກເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກບໍ່ປົກກະຕິເຊັ່ນຕັບ...
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ເປັນມະເຮັງ ແລະ ເນື້ອງອກ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ເຮັດວຽກກັບໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ແລະ ໃຊ້ມືຖືເປັນປະຈຳ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມັກມີອາການຫອບຫືດ, ພູມແພ້ ໄອຊ້ຳເຮື້ອ, ຖົງລົມປົ່ງພອງ
👩‍🔬ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ເປັນຫົວໃຈອ່ອນເພຍ ເມື່ອຍງ່າຍ.

GENTIKO ຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ ປັບຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍເພີ່ມພູນຕ້ານທານພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ດີ,
GENTIKO ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄລວຽນຂອງເລືອດ, ລົດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ
GENTIKO ຊ່ວຍເສີມສະມັດຕະພາບທາງເພດໄດ້ ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ມັກເຮັດວຽກຫຼາຍບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ.

GENTIKO ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊື່ອ ແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງ ຂອງເຂົາດີ
ເພາະສຸກຂະພາບເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເຈນຕິໂກ້ ຈິ່ງຊ່ວຍທ່ານໄດ້!

(ຖ້າທ່ານເຂົ້າມາຊື້ທີ່ບໍລິສັດ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10.000ກີບ))

ສົນໃຈໂທສັ່ງຊື້ ຫຼື ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍໄດ້ທີ່:
ເບີ : 030 2288166 - 020 5959 1945
ອິນບ໋ອກ: m.me/Gentiko.Laos
ເວບໄຊ້: www.gentiko.com

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la