LAK.LA | ສ້າງເວບໄຊທ໌ຟຣີ, ຊື້ຂາຍອອນລາຍ, ໂຄສະນາຊື້-ຂາຍ, ຮັບສະໝັກວຽກ, ລາຍຊື່ວິສາຫະກິດ
ປະເພດເວບໄຊທ໌
(0)
(0)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ກາ
ຂໍ້ມູນເວບໄຊທ໌
ປະເພດ
ແຂວງ
ເມລ໌/ເບີໂທ
ຂະແໜງການໃນບໍລິສັດ
Sport World
44 Langxane No, Vientiane, Laos
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 15-03-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : sport@usd.la
ອຸປະກອນ ກິລາ
Book Shop
Nongbon, Vientiane, Laos
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 15-03-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : book@usd.la
ປື້ມ
Food Restaurant
Naxay, Vientianes, Lao PDR
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 15-03-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : food@usd.la
cບັນເທີງ ທ່ອງທ່ຽວ
kid Lao
Viêng Chăn, Lào
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 14-03-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99986996
Email : nguyenthilinh_cntt@gmail.com
ເຄື່ອງໃຊ້ແມ່ແລະເດັກ
Industry Company
Naxay, Vientiane, Laos.
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 14-03-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : industry@usd.la
ເຄື່ອງມືຂະແໜງອື່ນ
Somchaleun Door
ບ້ານ ດົງປາລານທ່າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 12-03-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 02055493662
Email : Somchaleun@gmail.com
ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ,ພາຍນອກ
TL Computer

ວັນທີຈົດທະບຽນ: 12-03-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 02095632680
Email : nguyenqb08@gmail.com
ຄອມພິວເຕີ ໄອທີ
Lao Jewelry
Vientiane, Laos
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 26-02-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 02099964068
Email : jewelry@usd.la
ໂທລະສັບ ໂທລະຄົມ
Lao Game Company
Vientiane, Laos.
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 26-02-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 02099964068
Email : game@usd.la
cບັນເທີງ ທ່ອງທ່ຽວ
Media Company
Vientiane, Laos.
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 25-02-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : media@usd.la
ພາບ , ສຽງ
Lao Computer Services Company
Vientiane, Laos.
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 25-02-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : computer@usd.la
ຄອມພິວເຕີ ໄອທີ
Vietnam Mobile Company
Vientianes, Laos
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 22-02-2014
ໝົດທຸກແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : mobile@usd.la
ໂທລະສັບ
LOD Company
44 No., Lanxane, Vientianes, Laos
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 22-01-2014
ອຸດົມໄຊ
ເບີໂທລະສັບ : 99964068
Email : www.lod.la@gmail.com
ລົດໃຫຍ່ ລົດຈັກ ລົດຖີບ
Lao-Viet Insurance Company (LVI)
44 No., Lanxane, Vientianes, Laos
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 22-01-2014
ໄຊຍະບູລີ
ເບີໂທລະສັບ : +856 21264975 ; Fax : +856 21264971
Email : lvi@laovietinsurance.com
ບໍ​ລິ​ການ
ຄໍາໃບ ສີຫາລາດ
ບ້ານ ໂນນຄໍ້ໄຕ້
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 12-09-2019
ກຳແພງນະຄອນ
ເບີໂທລະສັບ : 202808147
Email : bounmiphandi@yahoo.com
ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ແສງຄຳ
ບ້ານ ອຸດົມສຸກ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 11-09-2019
ຄຳມ່ວນ
ເບີໂທລະສັບ : 02091800008
Email : itkham999@gmail.com
ຂະແໜງອື່ນ...
test
watnak
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 30-08-2019
ກຳແພງນະຄອນ
ເບີໂທລະສັບ : 02058318609
Email : vilakonepha@hotmail.com
ຄອມພິວເຕີ ໄອທີ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນເມືອງຄອບ
ເມືອງຄອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-08-2019
ໄຊຍະບູລີ
ເບີໂທລະສັບ : 02055282420
Email : longvue22@gmail.com
ຄອມພິວເຕີ ໄອທີ
Thanongsak bannavong
Ban wayttay Yai
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 14-08-2019
ກຳແພງນະຄອນ
ເບີໂທລະສັບ : 4159919169
Email : Thanongsak2@yahoo.com
ເສື້ອຜ້າ ເຄື່ອງປະດັບ
Thanongsak Bannavong
Ban watttay yai / airport
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 14-08-2019
ກຳແພງນະຄອນ
ເບີໂທລະສັບ : 02055815815
Email : thanongsak1@yahoo.com
ເສື້ອຜ້າ ເຄື່ອງປະດັບ

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la