LAK.LA | S O D
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
S O D

S O D

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 5614
ເວລາທີ່ໃຊ້: 03-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2559
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

Superoxide Dismutase (SOD)
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

Superoxide Dismutase (SOD)

ຍ້ອນອາຍຸເຊວ ຄືນຄວາມແຂງແຮງ ລະດັບ DNA

ເອັນໄຊມ໌ຊະນິດໜື່ງໃນລະບົບປ້ອງກັນທີ່ເປັນຕົວທໍາລາຍອະນຸມຸນອິດສະຫຼະທີ່ເກີດຈາກການເຜົາຜານພາຍໃນເຊວເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ສໍາຄັນຂອງຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍກໍາຈັດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ຊື່ ຊູບເປີອອກໄຊດ໌ ( Superoxide Radical )

ວິທີຮັບປະທານ ຮັບປະທານຄັ້ງລະ 15 ມລ ໂດຍປະສົມໃນອັດຕາສ່ວນ 11 ວັນລະ 1 ຄັ້ງ

( ເພື່ອຣົດຊາດທີ່ດີຄວນແຊ່ເຢັນ ແລະ ສັ່ນຂວດກ່ອນຮັບປະທານ )

ການເກັບຮັກສາ

  1. ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານສະກັດຈາກທໍາມະຊາດອາດມີການຕົກຕະກອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສີໄດ້
  2. ເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ເຢັນ ແລະ ແຫ້ງ ຫຼີກລ້ຽງອຸ່ນຫະພູມທີ່ສູງ ແລະ ແສງແດດ
  3. ເມື່ອເປີດຝາແລ້ວ ຄວນປິດໃຫ້ສະໜິດ ເກັບໃນຕູ້ເຢັນ ແລະ ຮັບປະທານໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 45 ວັນ

 

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la