LAK.LA | Phytovy
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
Phytovy

Phytovy

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 5601
ເວລາທີ່ໃຊ້: 01-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2313
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

Phytovy
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

Phytovy

<< ຜະລິດຕະພັນ ເສີມອາຫານໄຟໂຕວີ ເພື່ອລະບົບຂັບຖ່າຍທີ່ດີ ຈຸດກໍາເນີດຂອງສຸຸຂະພາບ ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ>>

ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ ໄຟໂຕວີ ເສີມໄຍອາຫານ ດີຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່າຍລ້າງສານພິດໃນລໍາໄສ້ ປ້ອງກັນມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ວິທີຮັບປະທານ ລະລາຍຜະລິດຕະພັນ 1 ຊອງ ໃນນໍ້າອຸ່ນຫະພູມທໍາມະດາຫຼືນໍ້າເຢັນ 120 – 150 ມລ ໃຊ້ບ່ວງຄົນໃຫ້ລະລາຍ ແລ້ວດື່ມກ່ອນນອນ

ຄໍາເຕືອນ ອ່ານຄໍາເຕືອນຢູ່ສະຫຼາກກ່ອນບໍລິໂພກຂະໜາດບັນຈຸ 18 ກຣັມ x 15 ຊອງ

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la