LAK.LA | HY PRO
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
HY PRO

HY PRO

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 5612
ເວລາທີ່ໃຊ້: 03-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2156
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

HY PRO
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

ໂປຣຕີນຈາກພືດ 4 ຊະນິດ ອຸດົມດ້ວຍກົດອະມິໂນນໍາເປັນ ບໍ່ມີຄໍລາເລສເຕຣໍ ພະລັງງານຕໍ່າ ເພື່ອຫຸ່ນດີ ສຸຂະພາບດີ

ຜະລິດຕະພັນໂປຣຕີນເສີມ ແລະ ທົດແທນຄາບເຂົ້າ ໂປຣຕີນຈາກພືດ 4 ຊະນິດ ໃຫ້ໂປຣຕີນຈາກສັດ ແຕ່ຮ່າງກາຍສາມາດຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊືມໄປໃຊ້ໄດ້ງາຍ ແລະ ໄວກ່າ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີພິເສດ ມີກົດອະມິໂນຈໍາເປັນຄົບຖ້ວນ ລວມທັງວິຕາມິນແລະແຮ່ທາດທີ່ຮ່າງກາຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຕໍ່ວັນ ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ປ້ອງກັນການຂາດໂປຣຕີນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດນໍ້າໜັກ ຫຼື ຜູ້ອອກກໍາລັງກາຍ

ວິທີຮັບປະທານອາຫານ

ລະລາຍຜະລິດຕະພັນ 1 ຊອງ ໃນນໍ້າປະລິມານ 120 – 150 ມລ

ຄວນໃຊ້ຂວດສັ່ນເພື່ອຣົດຊາດທີ່ດີ

ເສີມຄາບເຂົ້າ ດື່ມເສີມພ້ອມອາຫານ 3 ຄາບ ເພື່ອເພີ່ມນໍ້າໜັກ

                                      ດື່ມເສີມຕອນເຊົ້າ 1 ຄາບ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງ ຫຼຸດສັນຍານຮ່າງກາຍຂາດໂປຣຕີນ

                                   ດື່ມກ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ 30 ນາທີ ເພື່ອສ້າງມວນກ້າມເນື້ອ

ທົດແທນຄາບເຂົ້າ            ດື່ມທົດແທນອາຫານທ່ຽງ ເພື່ອຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

                                        ດື່ມທົດແທນອາຫານຄໍ່າ ເພື່ອຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ

ຄໍາເຕືອນ ອ່ານຄໍາເຕືອນຢູ່ສະຫຼາກກ່ອນບໍລິໂພກປະລິມານສຸດທິ /ຊອງ 25 ກຣັມ ປະລິມານໂປຣຕີນ/ຊອງ 8.3 ກຣັມ ປະລິມານບັນຈຸ 15 ຊອງ ປະລິມານການຮັບປະທານຕໍ່ວັນ ຕາມສັດສ່ວນປະລິມານໂປຣຕີນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຕໍ່ວັນ ທຽບຕາມນໍ້າໜັກຕົວ

 

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la