LAK.LA | ການແນະນຳ| Help, ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(0)

ການແນະນຳ

25-03-2014
ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປະເພດຂອງເວບໄຊທ໌ອອກເປັນ02ປະເພດ, ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຕາມຈຸດປະສົງ. ໃນບົດຄວາມນີ້ທ່ານຈະສາມາດສົບທຽບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ລະຫວ່າງເວບໄຊທ໌ FREE ແລະເວບໄຊທ໌ VIP
18-09-2013
ປັນຫາການສ້າງເວບໄຊທ໌ຈະບໍ່ແມ່ນປັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກອີກຕໍ່ໄປ, ພຽງແຕ່ທ່ານມີ ຄອມພີວເຕີ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໍ່ກັບອີນເຕີເນັດ , ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະມີເວບໄຊທ໌ແບບມືອາຊີບ. ບໍພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ,ທ່ານຍັງບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຊົ່າຊື່ໂດມຽນເພາະທາງພວກເຮົາ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂັ້ນຕອນນັ້ນແລ້ວ.
18-09-2013
ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການຂັ້ນສູງແລະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ,ພຽງແຕ່ຊຳລະຄ່າ ບໍລິການ ທີສຸດແສນຈະຖືກ... ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະມີເວບໄຊທ໌ແບບມືອາຊີບໄວ້ ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດແລະຫ້າງຮ້ານຂອງທ່ານ...
18-09-2013
ນອກຈາກທ່ານຈະມີໜ້າ ເວບໄຊທ໌ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຂົ້າມາເບີ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ແລ້ວ, ທ່ານຍັງມີອີກໜ້າໜື່ງເອີ້ນວ່າໜ້າ ຄຸ້ມຄອງ. ໃນໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາປັບປຸງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ປັບປ່ຽນໜ້າຕາໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ...
18-09-2013
ບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບົດຄວາມກ່ຽວກັບການແນະນຳແບບລະອຽດໃນການເພີ່ມ ຜະລິດຕະພັນ ລົງໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ນອກຈາກເພີ່ມແລ້ວທ່ານສາມາດເຂົ້າ ລືບ ແລະ ແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ເພີ່ມລົງ.
17-03-2014
ໃນຊ່ວງທີ່ໂລກ ອອນລາຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ບັນດາບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານນັບແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ລ້ວນຊອກຫາວິທີໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ໃນນັ້ນການມີເວບໄຊທ໌ແບບ ມືອາຊີບເພື່ອນຳສະເໜີ ສິ້ນຄ້າ ຂອງທ່ານເອງກໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງໜື່ງ. ທ່ານສາມາດມີລາຍໄດ້ເສີມແບບງ່າຍໆພຽງແຕ່ມີຄອມພີວເຕີແລະກໍ່ອິນເຕີເນັດ
17-03-2014
ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຈຸດປະສົງ ຂອງທ່ານໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້, ທ່ານສາມາດລົງປະກາດ ໃນການຊື້ຂາຍ,ປະກາດສະໝັກງານ,ປະກາດກ່ຽວກັບວິສາຫຳກິດ ....
01-07-2014
ຮູບພາບທີ່ຈະສະແດງຂື້ນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່, ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຂະໜາດໄວ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບພື້ນທີ່ນັ້ນໆ..
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la