LAK.LA | ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell 18-09-2013

ຂໍ້ມູນ ຊື້ຂາຍ

ປະກາດ ຊື້ ຂາຍ ຢາກຊື້ ຢາກຂາຍ ຊື້້ຂາຍ ຂາຍເຄື່ອງ sell buy want to sell want to buy in laos ລາວ ໃນ

 

   àº„ຽງຄູ່ ກັບການບໍລິການສ້າງເວບໄຊທ໌ (website). ການລົງປະກາດເພື່ອຊື້ຂາຍເທິງWWW.LAK.LA ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະເພາະ ບໍລິສັດ ຫຼື ຫ້າງຮ້ານນັ້ນແມ່ນໄດ້

ສະໜອງບໍລິການ ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍອອນລາຍທີ່ງ່າຍດາຍແລະມີໝາກຜົນທັນທີໃຫ້ກັບຕະຫຼາດຊື້ຂາຍອອນລາຍໃນລາວ. ທຸກລາຍການທີ່ທ່ານໄດ້ລົງປະກາດ

ລ້ວນແຕ່ຢູ່ເທິງເວບໄຊທ໌ ພວກເຮົາ àºšà»à»ˆàº§à»ˆàº²àºˆàº°à»€àº›àº±àº™àº•à»‰àº­àº‡àºàº²àº™àºŠàº·à»‰ , ຂາຍ, ຕ້ອງການຊອກຫາເຮືອນ, ລົດ, ຮັບສະໝັກວຽກ, ເຄື່ອງອີເຣັກໂທນິກມືສອງ, ສັດລ້ຽງ ແລະ

ທັງໝົດການບໍລິການສຳຫຼັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ…ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຄົນລາວມີພື້ນທີ ອອນລາຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ແບບງ່າຍດາຍ ສະດວກບໍ່ສັບ

ສົນຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີບັນດາສີນຄ້າທີ່ສາມາດນຳອອກມາຂາຍໄດ້. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເກັບໄວ້ຢູ່ໃນບ້ານບໍ່ວ່າໃຜກໍ່

ສາມາດມີລາຍໄດ້ເພີ່ມດ້ວຍວິທີຂາຍສີນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຜູ້ອື່ນຜ່ານຕະຫຼາດ ຊື້ຂາຍອອນລາຍນີ້.

   àº„ວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລົງໂຄສະນາ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລົງໂຄສະນາແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍ

- ລົງໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ: ປະກົດຢູ່ www.LAK.LA ແລະໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.

- ລົງໂຄສະນາ ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ: ມີແຕ່ປະກົດຢູ່ www.LAK.LA

   àº„ຳວ່າ "ຜະລິດຕະພັນ": ແມ່ນເວົ້າສະເພາະກັບຜູ້ຂາຍ (ບໍລິສັດ,ຫ້າງຮ້ານ,ບຸກຄົນ). ແຕ່ການແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍ: ແມ່ນເວົ້າລວມທັງ  ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້. 

ທ່ານລ້ວນແຕ່ສາມາດລົງໂຄສະນາເທີງກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງວ່າ: “ ທ່ານກຳລັງຕ້ອງການຊື່ສີ່ງນີ້, ຕ້ອງການເຊົ່າສີ່ງນັ້ນ…” ຫຼື ທ່ານ ອາດຈະລົງປະກາດວ່າທ່ານ “

ທ່ານກຳລັງຕ້ອງການຂາຍສີ່ງນີ້, ໃຫ້ເຊົ່າສີ່ງນັ້ນ…”

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la