LAK.LA | ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job 21-01-2014

ຂໍ້ມູນຮັບສະໝັກງານ Job


ລົງ ປະກາດ ຮັບ ພະນັກງານ ຊອກຫາ ວຽກ ບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດ ອົງກອນ ລັດ ເອກະຊົນ job in lao laos

 

  ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຂົວຕໍໍ່ ທີ່ແໜ້ນໜ້າລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຮັບສະໝັກວຽກຢູ່ລາວ. ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ສະໜອງ ການບໍລິການ ຮັບສະໝັກ ວຽກອອນລາຍ. ການລົງປະກາດຜ່ານເວບໄຊທ໌ຂອງພວກກເຮົາ, ຜູ້ຮັບສະໝັກວຽກຈະເພີ່ງພໍໃຈຕໍ່ກັບການຊອກຫາພະນັກງານທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ, ສ່ວນ ຜູ້ຊອກຫາວຽກຈະຕອບໂຈດກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການກ້າວໄປສູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງວຽກງານ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ, ສືບຕໍ່ ແລະ ພັດທະນາ ບົນພື້ນຖານໂຄງສ້າງເທັກໂນໂລຊີ, ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານອີເລັກໂທນິກອັນດັບໜື່ງຢູ່ລາວ www.LAK.LA. ຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຖັນແຖວ ນັກວິຊາການຊັ້ນນຳກ່ຽວກັບ Internet. ຕໍ່ກັບລະບົບການຊອກຫາວຽກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ, ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການ ຮັບພະນັກງານ ຈະສາມມາດຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານຮັບສະໝັກພະນັກງານ ກໍ່ຄືກັນກັບຜູ້ຊອກຫາວຽກກໍ່ຈະ ສ້າງໂອກາດ ໃນການຊອກຫາວຽກໃຫ້ກັບຕົນເອງ ບໍ່ວ່າ ຈະຢູ່ບ່ອນໃດແລະ ເວລາໃດ.

 
ລົງ ປະກາດ ຮັບ ພະນັກງານ ວຽກ ບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດ ອົງກອນ ລັດ ເອກະຊົນ job in lao laos ລົງ ປະກາດ ຮັບ ພະນັກງານ ວຽກ ບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດ ອົງກອນ ລັດ ເອກະຊົນ job in lao laos ລົງ ປະກາດ ຮັບ ຊອກຫາ ວຽກ ບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດ ອົງກອນ ລັດ ເອກະຊົນ job in lao laos
     
ບໍລິສັດຮັບສະໝັກງານ  www.LAK.LA ຜູ້ສະໝັກວຽກ

- ຟຣີ ລົງປະກາດຮັບພະນັກງານ

- ຊອກຫາພະນັກງານທີ່ເໝາະສົມ

- ຄຸ້ມຄອງເອກະສານບໍລິສັດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ຊອກຫາວຽກ

- ຊ່ວຍເຫຼືອ, ບໍລິສັດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ, ຜູ້ຊອກຫາວຽກ

- ໂຄສະນາ, ແນະນຳວຽກໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ ສະໝັກພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຊອກຫາ ວຽກ

- ຟີຣລົງປະກາດ ຊອກຫາວຽກ

- ຊອກຫາວຽກເຮັດທີ່ເໝາະສົມ 

 

   àº›àº°àºˆàº¸àºšàº±àº™ www.LAK.LA ກຳລັງຮ່ວມມືກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ກຳລັງດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ລາວ (ລັດຖະບານ, ເອກະຊົນ, ວິສາຫະກິດ ຮ່ວມທືນ, ຕ່າງປະເທດ,….). ເພື່ອແນໃສ່ເຕົ້າໂຮມເອົາລາຍຊື່ວິສາຫະກິດຂອງລາວເຂົ້າໄວ້ນຳກັນ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຫຼາຍກ່ວາ 10.000 ເອກະສານ ຂອງຜູ້ຊອກຫາວຽກ ແລະ ພວກເຮົົາສັນຍາຈະສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງໃນເວລາໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້. ກະລຸນານຳໃຊ້ການບໍລິການຟີຣຂອງພວກເຮົາເພື່ອເປັນຕົວເລືອກທີ່ ເໝາະສົມກັບທ່ານທີ່ສຸດ!

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la