LAK.LA | ບໍລິການຂອງ LAK.LA| Help, ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(0)

ບໍລິການຂອງ LAK.LA

04-07-2013
www.LAK.LA ເປັນເວບໄຊ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ການລວບລວມ ເອົາບັນດາປັດໃຈທາງ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະດິດສ້າງທີ່ສຸດຂອງບັນດາ ການ ບໍລິການທີ່ໄດ້ແລະກຳລັງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍປະສົບການທີ່ເຄີຍ ປະຕິບັດຜ່ານມາບັນດາຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍ ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ນຳໜ້າ ໝູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ...
04-07-2013
www.LAK.LA ສະໜອງການບໍລິການ website ຟີຣບົນ internent. ບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ສ້າມາດສ້າງ website ຄືນັກອອກແບບເວບໄຊທ໌ມືອາຊີບ. ໃຫ້ພ້ອມກັນສ້າງ website ບົນ www.LAK.LA ເພື່ອໂຄສະນາ ວິສາຫະ ກິດຂອງທ່ານເທິງ Internet ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທາງອີເລັກໂທນິກອັນດັບໜື່ງຂອງລາວດ່ວນ.
18-09-2013
ການຄ້າອີເຣັກໂທນິກ(e-commerce)ແມ່ນທິດທາງຫຼັກໃນທົ່ວໂລກ ,ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ ລາວ ພວມປະກົດມີຮູບແບບການຊື້ຂາຍແບບນີ້. ການເກີດມີ ເວັບໄຊ LAK.LA ຫວັງຢ່າງຍີ່ງວ່າຈະໄດ້ນຳບາດກ້າວການພັດທະນາໃນຂະແໜງການ e-commerce ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດຂອງລາວ. ຕໍ່ກັບປະສົບການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ນຳມາຈາກບັນດາໂຄງການການຄ້າອີເຣັກໂທນິກ...
18-09-2013
ໃນຍຸກທີ່ມີຄວາມນິຍົມທາງດ້ານການນຳໃຊ້ Internet .ການຊື້ຂາຍອອນລາຍກໍ່ແມ່ນວິທີ່ໜື່ງໃນການຄ້າຂາຍທີ່ຄ່ອນຂ້າງສະດວກລະຫວ່າງຝ່າຍຊື້ແລະຝ່າຍຂາຍ... ຝ່າຍຂາຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີໜ້າຮ້ານແລະຝ່າຍຊື້ກໍ່ພຽງແຕ່ຄົ້ນຫາສີ້ນຄ້າທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການຜ່ານ Internet...
21-01-2014
ໃນປະຈຸບັນການຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ຫຼື ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງຢາກອີກຕໍໄປ. ທ່ານພຽງແຕ່ຂຽນເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໃນການ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກວຽກ ຫຼື ສຳຫຼັບທ່ານໃດທີ່ ຕ້ອງການຊອກຫາວຽກ ກໍ່ພຽງແຕ່ ເຂົ້າມາໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ LAK.LA ແລ້ວຊອກຫາຕາມຂະແໜງການທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ...
17-03-2014
ໃນໜ້ານີ້ທ່ານສາມາດລົງປະກາດກ່ຽວກັບ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ຫ້າງຮ້ານ ຂອງທ່ານເພື່ອ ເປັນການປະຊາສຳພັນໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ຂອງທ່ານ...
17-03-2014
ຍ້ອນຈຸດປະສົງໃນການຢາກສ້າງຄວາມສະດວສະບາຍໃນການຊື້ຂາຍໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ, ເລຍກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈໃນການສ້າງເວບໄຊທ WWW.LAK.LA .ຈາກນີ້, ທ່ານຈະສາມາດປະຊາສຳພັນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານແບບງ່າຍດາຍ.
17-03-2014
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ພາກສ່ວນໃດຂອງປະເທດລາວ, ທ່ານກໍ່ສາດມາດສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Internet. ເວບໄຊ ຂອງພວກເຮົາ ມີຫຼາຍບໍລິການໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າມານຳໃຊ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la