LAK.LA | ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website 04-07-2013

 

1.ຟຣີ ( free )

- ຕາມທຳມະດາ, ເພື່ອຈະມີເວບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງ. ແນ່ນອນທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າອອກແບບ, hosting, ຄ່າເຊົ່າພື້ນທີ່. ແຕ່ສຳຫຼັບ LAK.LA ພວກເຮົາແມ່ນ

ສະໜອງໃຫ້ທ່ານຟຣີ.

- ທັນທີທີ່ທ່ານສ້າງເວບໄຊທ໌ກັບ LAK.LA ແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆກະລຸນາທົດລອງ ສ້າງເວບໄຊທ໌ດ້ວຍຕົນເອງຕາມຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ!

2. ງ່າຍດາຍວ່ອງໄວ

- ເວລາຂອງການສ້າງເວບໄຊທ໌ໄວສຸດແມ່ນ 10 ວັນ. ແຕ່ສຳຫຼັບ LAK.LA ແລ້ວທ່ານພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາ30 ນາທີໃນການລົງທະບຽນທ່ານກໍ່ຈະມີເວັບໄຊຕາມ

ຄວາມຕ້ອງການທັນທີ.

- ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນນັກ IT ມືອາຊີບທ່ານກໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມ/ລືບຮູບພາບ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ... ຍ້ອນພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບເມນູ

ຄຳສັ່ງໃນໜ້າຄຸ້ມຄອງທີ່ງ່າຍດາຍ, ທຸກຄົນສາມາດອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ.

3. ມືອາຊີບ

- ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ສ້າງເວບໄຊທ໌ຜ່ານບໍລິສັດພວກເຮົາແລ້ວ, ເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານຈະມີຄວາມເປັນມືອາຊີບເໝາະສົມທຸກຂົງເຂດ, ທຸກອຸປະກອນເຊັ່ນ: ຄອມຜີວເຕີ,

mobile, Ipad…

- ພວກເຮົາຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການບໍ່ວ່າຈະເປັນເວບໄຊທ໌ສຳລັບບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ... ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດຢູ່ຂະແໜງການໃດກໍ່ຕາມ.

ລ້ວນແຕ່ຮັບປະກັນທຸກອົງປະກອບທາງດ້ານເຕັກນິກ, ໃຫ້ທ່ານມີເວັບໄຊທີ່ດີທີ່ສຸດ.

4. ມີຫຼາຍກ່ວາ 100 ຮູບແບບໜ້າຕາເວບໄຊທ໌ໃຫ້ເລືອກ ( 100 templates )

- ພວກເຮົາມີໜ້າຕາຂອງເວບໄຊທ໌ຫຼາຍກ່ວາ 100 ແບບໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ອອກແບບເພີ່ມຢ່າງ

ຕໍ່ເນື່ອງ, ໄດ້ອອກແບບຢ່າງສວຍງາມ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ, ທ່ານສາມາດເລືອກ, ນຳໃຊ້ ແລະ ປ່ຽນແປງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້. ດ້ວຍບັນດາເມນູ

ໃນໜ້າຄຸ້ມຄອງທີ່ ໃຊ້ງານງ່າຍຊ່ວຍທ່ານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ່ຽນແປງໜ້າຕາຂອງເວບໄຊທ໌ໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

5. ໄດ້ໂຄສະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ( advertising )

- ຕໍ່ກັບປະສົບການໃນການສ້າງ SEO ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. LAK.LA ໄດ້ສ້າງ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ແທດເໝາະໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຊອກຫາ. ເວບໄຊທ໌

ຂອງທ່ານຈະໄດ້ໂຄສະນາຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຊັ່ນ: google, facebook...

- ຜະລິດຕະພັນໃນໜ້າ ເວບໄຊທ໌ ຂອງທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ ລູກຄ້າ ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນຜ່ານ LAK.LA ເວບໄຊທ໌ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ.

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la