LAK.LA | ສ້າງເວບໄຊທ໌ຟຣີ, ຊື້ຂາຍອອນລາຍ, ໂຄສະນາຊື້-ຂາຍ, ຮັບສະໝັກວຽກ, ລາຍຊື່ວິສາຫະກິດ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(0)

ຊ່ວຍເຫຼືອ

25-03-2014
ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປະເພດຂອງເວບໄຊທ໌ອອກເປັນ02ປະເພດ, ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຕາມຈຸດປະສົງ. ໃນບົດຄວາມນີ້ທ່ານຈະສາມາດສົບທຽບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ລະຫວ່າງເວບໄຊທ໌ FREE ແລະເວບໄຊທ໌ VIP
04-07-2013
www.LAK.LA ເປັນເວບໄຊ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ການລວບລວມ ເອົາບັນດາປັດໃຈທາງ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະດິດສ້າງທີ່ສຸດຂອງບັນດາ ການ ບໍລິການທີ່ໄດ້ແລະກຳລັງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍປະສົບການທີ່ເຄີຍ ປະຕິບັດຜ່ານມາບັນດາຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍ ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ນຳໜ້າ ໝູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ...
18-09-2013
ປັນຫາການສ້າງເວບໄຊທ໌ຈະບໍ່ແມ່ນປັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກອີກຕໍ່ໄປ, ພຽງແຕ່ທ່ານມີ ຄອມພີວເຕີ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໍ່ກັບອີນເຕີເນັດ , ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະມີເວບໄຊທ໌ແບບມືອາຊີບ. ບໍພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ,ທ່ານຍັງບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຊົ່າຊື່ໂດມຽນເພາະທາງພວກເຮົາ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂັ້ນຕອນນັ້ນແລ້ວ.
17-03-2014
ຫຼາຍທ່ານທີ່ມີຄວາມ ຕ້ອງການ ຢາກອອກແບບເວບໄຊເພື່ອໃຊ້ໃນການ ປະຊາສຳພັນ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ, ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຕົນເອງ...ບໍລິສັດພວກເຮົາ ສະໜອງການບໍລິການສ້າງເວບໄຊທ໌ດ້ວຍຕົນເອງແບບ ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ ແຕ່ໄດ້ ເວັບໄຊແບບມືອາຊີບ
04-07-2013
www.LAK.LA ສະໜອງການບໍລິການ website ຟີຣບົນ internent. ບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ສ້າມາດສ້າງ website ຄືນັກອອກແບບເວບໄຊທ໌ມືອາຊີບ. ໃຫ້ພ້ອມກັນສ້າງ website ບົນ www.LAK.LA ເພື່ອໂຄສະນາ ວິສາຫະ ກິດຂອງທ່ານເທິງ Internet ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທາງອີເລັກໂທນິກອັນດັບໜື່ງຂອງລາວດ່ວນ.
18-09-2013
ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການຂັ້ນສູງແລະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ,ພຽງແຕ່ຊຳລະຄ່າ ບໍລິການ ທີສຸດແສນຈະຖືກ... ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະມີເວບໄຊທ໌ແບບມືອາຊີບໄວ້ ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດແລະຫ້າງຮ້ານຂອງທ່ານ...
17-03-2014
ຕໍ່ໄປນີ້ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງີນຊື້ຊື່ໂດເມນ Domain names ໃນລາຄາແພງ ອີກຕໍ່ໄປ... ເພາະທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສະໜອງຊື່ໂດເມນໃນລາຄ່າສຸດຖືກ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີ ບໍລິການ ອື່ນໆອີກຫຼາຍລາຍການ...
18-09-2013
ການຄ້າອີເຣັກໂທນິກ(e-commerce)ແມ່ນທິດທາງຫຼັກໃນທົ່ວໂລກ ,ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ ລາວ ພວມປະກົດມີຮູບແບບການຊື້ຂາຍແບບນີ້. ການເກີດມີ ເວັບໄຊ LAK.LA ຫວັງຢ່າງຍີ່ງວ່າຈະໄດ້ນຳບາດກ້າວການພັດທະນາໃນຂະແໜງການ e-commerce ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດຂອງລາວ. ຕໍ່ກັບປະສົບການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ນຳມາຈາກບັນດາໂຄງການການຄ້າອີເຣັກໂທນິກ...
17-03-2014
ເພື່ອໃຫ້ເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານມີຄວາມສວຍງາມ,ສ້າງຄວາມໜ້າສົນໃຈກັບ ລູກຄ້າ ທີ່ເຂົ້າມາເບີ່ງເວບໄຊຂອງທ່ານ. Bannerກໍ່ເປັນອີກສ່ວນໜື່ງທີ່ສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ, ພວກເຮົາມີ ບໍລິການ ອອກແບບແບນເນີໃຫ້ໃນຂັ້ນຕົ້ນ...
18-09-2013
ໃນຍຸກທີ່ມີຄວາມນິຍົມທາງດ້ານການນຳໃຊ້ Internet .ການຊື້ຂາຍອອນລາຍກໍ່ແມ່ນວິທີ່ໜື່ງໃນການຄ້າຂາຍທີ່ຄ່ອນຂ້າງສະດວກລະຫວ່າງຝ່າຍຊື້ແລະຝ່າຍຂາຍ... ຝ່າຍຂາຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີໜ້າຮ້ານແລະຝ່າຍຊື້ກໍ່ພຽງແຕ່ຄົ້ນຫາສີ້ນຄ້າທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການຜ່ານ Internet...
18-09-2013
ນອກຈາກທ່ານຈະມີໜ້າ ເວບໄຊທ໌ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຂົ້າມາເບີ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ແລ້ວ, ທ່ານຍັງມີອີກໜ້າໜື່ງເອີ້ນວ່າໜ້າ ຄຸ້ມຄອງ. ໃນໜ້ານີ້, ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາປັບປຸງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ປັບປ່ຽນໜ້າຕາໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ...
17-03-2014
ພວກເຮົາມີຂອງສົມມະນາຄຸນຕອບແທນລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການເວບໄຊທ໌ 4ປີ ,ໂດຍການແຖມຟຣີໂປຣແກຣມປ້ອງກັນ Virus (Anti Virus) Kaspersky...
18-09-2013
ບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບົດຄວາມກ່ຽວກັບການແນະນຳແບບລະອຽດໃນການເພີ່ມ ຜະລິດຕະພັນ ລົງໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ນອກຈາກເພີ່ມແລ້ວທ່ານສາມາດເຂົ້າ ລືບ ແລະ ແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ເພີ່ມລົງ.
21-01-2014
ໃນປະຈຸບັນການຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ຫຼື ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງຢາກອີກຕໍໄປ. ທ່ານພຽງແຕ່ຂຽນເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໃນການ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກວຽກ ຫຼື ສຳຫຼັບທ່ານໃດທີ່ ຕ້ອງການຊອກຫາວຽກ ກໍ່ພຽງແຕ່ ເຂົ້າມາໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ LAK.LA ແລ້ວຊອກຫາຕາມຂະແໜງການທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ...
17-03-2014
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການເວບໄຊທ໌ນຳ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີ ນະໂຍບາຍໃນການປະຊາສຳພັນ ຫຼື ໂຄສະນາກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານໂດຍການເອົາ ແບນເນີ Banner ຂອງທ່ານໄປແປະໄວ້ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ....
17-03-2014
ໃນໜ້ານີ້ທ່ານສາມາດລົງປະກາດກ່ຽວກັບ ວິສາຫະກິດ ຫຼື ຫ້າງຮ້ານ ຂອງທ່ານເພື່ອ ເປັນການປະຊາສຳພັນໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ຂອງທ່ານ...
17-03-2014
ໃນຊ່ວງທີ່ໂລກ ອອນລາຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ບັນດາບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານນັບແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ລ້ວນຊອກຫາວິທີໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ໃນນັ້ນການມີເວບໄຊທ໌ແບບ ມືອາຊີບເພື່ອນຳສະເໜີ ສິ້ນຄ້າ ຂອງທ່ານເອງກໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງໜື່ງ. ທ່ານສາມາດມີລາຍໄດ້ເສີມແບບງ່າຍໆພຽງແຕ່ມີຄອມພີວເຕີແລະກໍ່ອິນເຕີເນັດ
17-03-2014
ຍ້ອນຈຸດປະສົງໃນການຢາກສ້າງຄວາມສະດວສະບາຍໃນການຊື້ຂາຍໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ, ເລຍກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈໃນການສ້າງເວບໄຊທ WWW.LAK.LA .ຈາກນີ້, ທ່ານຈະສາມາດປະຊາສຳພັນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານແບບງ່າຍດາຍ.
17-03-2014
ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຈຸດປະສົງ ຂອງທ່ານໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້, ທ່ານສາມາດລົງປະກາດ ໃນການຊື້ຂາຍ,ປະກາດສະໝັກງານ,ປະກາດກ່ຽວກັບວິສາຫຳກິດ ....
17-03-2014
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ພາກສ່ວນໃດຂອງປະເທດລາວ, ທ່ານກໍ່ສາດມາດສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Internet. ເວບໄຊ ຂອງພວກເຮົາ ມີຫຼາຍບໍລິການໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າມານຳໃຊ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
01-07-2014
ຮູບພາບທີ່ຈະສະແດງຂື້ນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່, ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຂະໜາດໄວ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບພື້ນທີ່ນັ້ນໆ..
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la