LAK.LA | FLOW ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ - ລາຄາຂາຍ 384KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 480,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 30,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
FLOW ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

FLOW ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

ລາຄາຂາຍ: 384 KIP
ເລກລະຫັດ: 5148
ເວລາທີ່ໃຊ້: 15-06-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2368
ສະຖານທີ່: ໄຊຍະບູລີ

FLOW  ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ

     ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

 • ຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ
 • ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳສຳລັບເດັກໃນໄວຮຽນ ຜູ້ທີເຮັດວຽກໃຊ້ສະໝອງເປັນປະຈຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາອັກໄຊເມີ ຍັງບັນເທົາອາການຕ່າງໆໄດ້
 • ຊ່ວຍເສີມສ້າງສະມາທິ ແລະ ສະຕິການຈື່ຈຳໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຫູໄດ້ຮັບການໄດ້ຍີນສຽງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ
 • ຊ່ວຍລົດການຢາກສູບຢາສູບ ລົດອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ
 • ຊ່ວຍສົ່ງເສີມລະບົບສື່ສານ ຈາກປາຍເສັ້ນປະສາດອາການຄວາມຈຳສັ້ນ
 • ຊ່ວຍລົດຄວາມຕຶງຄຽງເຮັດໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາເພີ່ີມຂື້ນ

ວິທີຮັບປະທານ ວັນລະ  1 ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ

ປະລະມານ 30 ເມັດ ຕໍ່ກ່ອງ

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: getsana saisana
ມືຖື: 030 2811540
ທີ່ຢູ່: ບ້ານສຸວັນນະພູມ
Email:
Facebook: get.get703@gmail.com

FLOW  ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ

     ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

 • ຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ
 • ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳສຳລັບເດັກໃນໄວຮຽນ ຜູ້ທີເຮັດວຽກໃຊ້ສະໝອງເປັນປະຈຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາອັກໄຊເມີ ຍັງບັນເທົາອາການຕ່າງໆໄດ້
 • ຊ່ວຍເສີມສ້າງສະມາທິ ແລະ ສະຕິການຈື່ຈຳໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຫູໄດ້ຮັບການໄດ້ຍີນສຽງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ
 • ຊ່ວຍລົດການຢາກສູບຢາສູບ ລົດອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ
 • ຊ່ວຍສົ່ງເສີມລະບົບສື່ສານ ຈາກປາຍເສັ້ນປະສາດອາການຄວາມຈຳສັ້ນ
 • ຊ່ວຍລົດຄວາມຕຶງຄຽງເຮັດໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາເພີ່ີມຂື້ນ

ວິທີຮັບປະທານ ວັນລະ  1 ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ

ປະລະມານ 30 ເມັດ ຕໍ່ກ່ອງ

ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
199 USD
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la