LAK.LA | FLOW ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ - ລາຄາຂາຍ 384KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
FLOW ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

FLOW ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

ລາຄາຂາຍ: 384 KIP
ເລກລະຫັດ: 5148
ເວລາທີ່ໃຊ້: 15-06-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2588
ສະຖານທີ່: ໄຊຍະບູລີ

FLOW  ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ

     ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

 • ຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ
 • ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳສຳລັບເດັກໃນໄວຮຽນ ຜູ້ທີເຮັດວຽກໃຊ້ສະໝອງເປັນປະຈຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາອັກໄຊເມີ ຍັງບັນເທົາອາການຕ່າງໆໄດ້
 • ຊ່ວຍເສີມສ້າງສະມາທິ ແລະ ສະຕິການຈື່ຈຳໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຫູໄດ້ຮັບການໄດ້ຍີນສຽງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ
 • ຊ່ວຍລົດການຢາກສູບຢາສູບ ລົດອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ
 • ຊ່ວຍສົ່ງເສີມລະບົບສື່ສານ ຈາກປາຍເສັ້ນປະສາດອາການຄວາມຈຳສັ້ນ
 • ຊ່ວຍລົດຄວາມຕຶງຄຽງເຮັດໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາເພີ່ີມຂື້ນ

ວິທີຮັບປະທານ ວັນລະ  1 ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ

ປະລະມານ 30 ເມັດ ຕໍ່ກ່ອງ

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: getsana saisana
ມືຖື: 030 2811540
ທີ່ຢູ່: ບ້ານສຸວັນນະພູມ
Email:
Facebook: get.get703@gmail.com

FLOW  ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ

     ເສີມຄວາມຈຳ ແລະ ສ້າງສະມາທິ

 • ຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ
 • ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳສຳລັບເດັກໃນໄວຮຽນ ຜູ້ທີເຮັດວຽກໃຊ້ສະໝອງເປັນປະຈຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາອັກໄຊເມີ ຍັງບັນເທົາອາການຕ່າງໆໄດ້
 • ຊ່ວຍເສີມສ້າງສະມາທິ ແລະ ສະຕິການຈື່ຈຳໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຫູໄດ້ຮັບການໄດ້ຍີນສຽງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ
 • ຊ່ວຍລົດການຢາກສູບຢາສູບ ລົດອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ
 • ຊ່ວຍສົ່ງເສີມລະບົບສື່ສານ ຈາກປາຍເສັ້ນປະສາດອາການຄວາມຈຳສັ້ນ
 • ຊ່ວຍລົດຄວາມຕຶງຄຽງເຮັດໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາເພີ່ີມຂື້ນ

ວິທີຮັບປະທານ ວັນລະ  1 ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ

ປະລະມານ 30 ເມັດ ຕໍ່ກ່ອງ

25 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la