LAK.LA | F4
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
F4

F4

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 5611
ເວລາທີ່ໃຊ້: 03-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2092
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

F4
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

ເລັ່ງການເຜົາຜານ ຢັບຢັ້ງການດູດຊືມເພື່ອການເບີ່ງແຍງ ແລະ ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ກະຊັບສັດສ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ ເບີ່ງແຍງ ແລະ ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກກະຊັບສັດສ່ວນ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການດູດຊືມຫຼືສະສົມຂອງໄຂມັນໃໝ່ ເລັ່ງການເຜົາຜານໂດຍດຶງໄຂມັນ ທີ່ແຊກຢູ່ໃນຊັ້ນກ້າມເນື້ອ ມາເຜົາຜານໃຫ້ເກີດພະລັງງານ ເມື່ອໄຂມັນໃນຊັ້ນໄຂມັນໄດ້

ວິທີຮັບປະທານ ຄັ້ງລະ 1 ເມັດ ວັນລະ 2 ຄັ້ງ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ແລງ ຄວນຮັບປະທານກ່ອນອາຫານ 15 ນາທີ ແລະ ດື່ມນໍ້າຕາມຫຼາຍໆ

ຄໍາເຕືອນ ອ່ານຄໍາເຕືອນຢູ່ສະຫຼາກກ່ອນຮັບປະທານ ບັນຈຸກ່ອງລະ 30 ເມັດ

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la