LAK.LA | Elevit - ລາຄາຂາຍ 540,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 180,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 330,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 260,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 510,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 270,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 230,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 540,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 155,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 2,600,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 790,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 1,990,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 950,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 3,290,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
Elevit

Elevit

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 510,000 KIP
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 540,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 5997
ເວລາທີ່ໃຊ້: 27-05-2021
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 1367
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

elevit ວິຕາມີນອັນດັບໜຶ່ງຂອງອົດສະຕາລີ
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 26-05-2021
ຜູ້ຕິດຕໍ່: E-market in Lao
ມືຖື: 02099986996
ທີ່ຢູ່: Xaysettha
Email:
Facebook:

ກ່ອງ100ເມັດ
elevit ວິຕາມີນອັນດັບໜຶ່ງຂອງອົດສະຕາລີ.
🌹ເປັນວິຕາມີນກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຮ່າງກາຍ ກ່ອນການຖືພາ,ຊ່ວງທີ່ກຳລັງຖືພາ ຈົນເຖິງໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ.
🌹elevit ຄື:ວິຕາມິນແລະແຮ່ທາດເສີມທີ່ພັດທະນາຂື້ນສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ຕ້ອງການຖືພາ ລວມເຖິງແມ່ທີ່ຖືພາຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ,ອີກທັ້ງຍັງຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງປະສາດເຊັ່ນ:ໂລກເຍື່ອຫຸ່ມໄຂສັນຫຼັງປິດບໍ່ຊະໜິດທີ່ເອີ້ນວ່າ spina Bifida ໄດ້ເຖິງ92%
🌹elevit ປະກອບມີ:ທາດເຫຼັກ,ກົດໂຟລີກ ແລະ ໄອໂອດີນໃນປະລິມານຫຼາຍກ່ວາວີຕາມີນເສີມໂຕອື່ນໆໃນທ້ອງຕະຫຼາດເຊີ່ງມລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
🌹ສ່ວນປະກອບຂອງທາດເຫຼັກຊະນິດ ferrous fumarate 183 mg ເພື່ອຈະໃຫ້ທາດເຫຼັກ 60mg ເຊີ່ງພຽງພໍສຳລັບແມ່ທີຖືພາ ແລະ ຫຼີກຈາກການຂາດທາດເຫຼັກ.
🌹ວິຕາມີນ C ຊ່ວຍໃນການດູດຊືມຂອງທາດເຫຼັກ
🌹ມີແຮ່ທາດອື່ນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຖືພາ.
ວິຂທີກິນ: ກິນມື້ລະເມັດ ຫຼັງອາຫານເຊົ້າ

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la