LAK.LA | DEER
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
DEER

DEER

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 5606
ເວລາທີ່ໃຊ້: 03-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2156
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

Deer
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

Deer

ກະດູກອ່ອນປາສະຫຼາກມ ມີສານ Chondroitin Sulfate ເຮັດໜ້າທີ່ຄ້າຄືກັບຟອງນໍ້າ ປ້ອງກັນການສຽດສີຂອງກະດູກອຸດົມໄປດ້ວຍແຄລຊ້ຽມ ແລະ ຟອສຟໍຣັສທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ

ຜະລະຕະພັນເສີມອາຫານ ເດຍຣ໌ ແຄລຊ້ຽມເປັນອົງເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວພ້ອມຄຸນຄ່າຈາກກະດູກອ່ອນຂອງປາສະຫຼາກມ ແມກນິຊ້ຽມແອລ-ອາຣຈີນີນແລະວິຕາມິນດີ ຊ່ວຍບໍາລຸງຂໍ້ຕໍ່ແລະກະດູກຢູ່ໃນຮູບແບບຜົນຊົງດື່ມ ຣົດຊາດດື່ມງ່າຍ

 

ວິທີຮັບປະທານ ຮັບປະທານວັນລະ 1 ຊອງ ໃນນໍ້າອຸ່ນຫະພູມທໍາມະດາຫຼືນໍ້າເຢັນ 120-150 ມລ. ໃຊ້ບ່ວງຄົນໃຫ້ລະລາຍ ດື່ມກ່ອນອາຫານເຊົ້າ

ຄໍາເຕືອນ ອ່ານຄໍາເຕືອນຢູ່ສະຫຼາກກ່ອນບໍລິໂພກປະລິມານບັນຈຸ 15 ກຣັມ x15 ຊອງ

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la