LAK.LA | CONCENTRATE LIQUID DETERGENT
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 70 KIP
ລາຄາຂາຍ: 69 KIP
ລາຄາຂາຍ: 450,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 35,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 35,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
CONCENTRATE LIQUID DETERGENT

CONCENTRATE LIQUID DETERGENT

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 5626
ເວລາທີ່ໃຊ້: 03-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2391
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

CONCENTRATE LIQUID DETERGENT
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

ຜະລິດຕະພັນຊັກຜ້າສູດເຂັ້ມຂຸ້ນດ້ວຍສານປະສົມ ທີ່ເປັນກາງ (PH Balance )

ຜະລິດຕະພັນຊັກຜ້າ ສູດເຂັ້ມຂຸ້ນ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມທີ່ເປັນກາງ (PH Balance) ຊ່ວຍໃຫ້ຊັກຜ້າໄດ້ສະອາດໂດຍບໍ່ທໍາລາຍເສັ້ນໄຍຜ້າ ມີອະຄີເລດ ໂປລິເມີ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄາບສົກກະປົກຍ້ອນກັບຄືນສູ່ເສັ້ນໄຍຜ້າ ໄບຣທເທັນນິ້ງ ເອເຈນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜ້າສີສັນສົດໃສ ບໍ່ໝອງ Dry Transfer Inhibitor ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຕິດຂອງສີຜ້າ ກໍລະນີຊັກຮ່ວມກັບຜ້າທີ່ຕົກສີ ແລະ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ຕາມທໍາມະຊາດ

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la