LAK.LA | BOTANIC SHAMPOO & CONDITIONER
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 70 KIP
ລາຄາຂາຍ: 69 KIP
ລາຄາຂາຍ: 450,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 35,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 35,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
BOTANIC SHAMPOO & CONDITIONER

BOTANIC SHAMPOO & CONDITIONER

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 5625
ເວລາທີ່ໃຊ້: 03-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2486
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

BOTANIC SHAMPOO & CONDITIONER
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

STRONG & PERFECT ເພື່ອຜົມທີ່ນຸ້ມງາມ ແຂງແຮງຕັ້ງແຕ່ຮາກຈົນເຖິງປາຍ

ຜະລິດຕະພັນເບີ່ງແຍງເສັ້ນຜົມ ສະກັດຈາກສະໝູນໄພ ທໍາມະຊາດ 9 ຊະນິດ

ຢຸດ 5 ປັນຫາຂອງເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວ

  1. ຫຼຸດປັນຫາບໍ່ແຂງແຮງ ຜົມຂາດຫຼົ່ນງ່າຍ
  2. ຫຼຸດປັນຫາໜັງຫົວແຫ້ງ ສາເຫດຂອງການເກີດລັງແຄ
  3. ຫຼຸດປັນຫາເສັ້ນຜົມແຫ້ງກະດ້າງ ຊີ້ຟູ
  4. ຟື້ນຟູຜົມ ໃຫ້ເງົາງາມ ມີນໍ້າໜັກ ຈັດຊົງງ່າຍ
  5. ຟື້ນຟູຜົມແຫ້ງເສຍຈາກມົນລະພາວະແລະສານເຄມີ

ວິທິໃຊ້ ຢາສະຜົມ ລູບຢາສະຜົມລົງໃສ່ຜົມທີ່ປຽກນວດເບົາໆ ໃຫ້ເກີດຟອງຈົນທົ່ວເສັ້ນຜົມແລະໜັງຫົວແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດຄວນບໍາລຸງເສັ້ນຜົມດ້ວຍ BOTANIC

ວິທີໃຊ້ຄຣີມນວດຜົມ ຫຼັງສະຜົມດ້ວຍຢາສະຜົມ BOTANIC ຄວນຕາມດ້ວຍຄຣີມນວດຜົມ BOTANIC ລູບໃສ່ຜົມທີ່ປຽກ ນວດໃຫ້ທົ່ວຈົນເຖີງປາຍຜົມປະໄວ້ 3-5 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ

ໝາຍເຫດ ອ່ອນໂຍນຈົນທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ມື້

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la