LAK.LA | ຕ້ອງການຂາຍກິດຈະການໂຮງແຮມ - ລາຄາຂາຍ 1USD
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕ້ອງການຂາຍກິດຈະການໂຮງແຮມ

ຕ້ອງການຂາຍກິດຈະການໂຮງແຮມ

ລາຄາຂາຍ: 1 USD
ເລກລະຫັດ: 5993
ເວລາທີ່ໃຊ້: 05-02-2021
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 1361
ສະຖານທີ່: ເຊກອງ

ກິດຈະການໂຮງແຮມຢູ່ແຂວງເຊກອງຈໍານວນ 38ຫ້ອງນອນ 4ຫ້ອງສະປາ 1ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ຂະໜາດ12X28m ອາຄານທັງໝົດ4 ຫຼັງ ຫ້ອງພັກ2ຫຼັງ ຫ້ອງສະປາ1ຫຼັງແລະ ຫ້ອງແມ່ບ້ານ1ຫຼັງ ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ8,500 ຕາແມັດ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງແຂວງເຊກອງ
ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Laa
ມືຖື: 02099459662
ທີ່ຢູ່: Sekong
Email:
Facebook:
ກິດຈະການໂຮງແຮມຢູ່ແຂວງເຊກອງຈໍານວນ 38ຫ້ອງນອນ 4ຫ້ອງສະປາ 1ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ຂະໜາດ12X28m ອາຄານທັງໝົດ4 ຫຼັງ ຫ້ອງພັກ2ຫຼັງ ຫ້ອງສະປາ1ຫຼັງແລະ ຫ້ອງແມ່ບ້ານ1ຫຼັງ ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ8,500 ຕາແມັດ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງແຂວງເຊກອງ
300,000 KIP
170,000 KIP
270,000 KIP
230,000 KIP
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la