LAK.LA | ໂມງສາຍແຂນແບບ Analog, ສະໄຕສຸພາບ, ສຳລັບທ່ານຊາຍ - ລາຄາຂາຍ 200KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 829 THB
ລາຄາຂາຍ: 899 THB
ລາຄາຂາຍ: 700 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 139,000 VND
ລາຄາຂາຍ: 199,000 VND
ລາຄາຂາຍ: 249,000 VND
ລາຄາຂາຍ: 60,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ໂມງສາຍແຂນແບບ Analog, ສະໄຕສຸພາບ, ສຳລັບທ່ານຊາຍ

ໂມງສາຍແຂນແບບ Analog, ສະໄຕສຸພາບ, ສຳລັບທ່ານຊາຍ

ລາຄາຂາຍ: 200 KIP
ເລກລະຫັດ: 4941
ເວລາທີ່ໃຊ້: 17-11-2016
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 3748
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ມີສອງສີໃຫ້ເລືອກທັງສີຂາວແລະດຳ, ສີສາຍໂມງ: ນໍ້າຕານ, ຄວາມໜາໜ້າໂມງ: 0.8 cm, ຄວາມກວ້າງໜ້າໂມງ: 3.6 cm(ບໍ່ລວມປຸ່ມປັບ),  ຄວາມຍາວ: 24.5 cm, ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍໂມງ 2 cm, ນໍ້າໜັກຂອງໂມງ: 0.034 kg

 

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ທ. ໄຊ
ມືຖື: 020 28122288
ທີ່ຢູ່: ບ. ດອນກອຍ ມ.ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Email:
Facebook: xeing689@hotmail.com

ມີສອງສີໃຫ້ເລືອກທັງສີຂາວແລະດຳ, ສີສາຍໂມງ: ນໍ້າຕານ, ຄວາມໜາໜ້າໂມງ: 0.8 cm, ຄວາມກວ້າງໜ້າໂມງ: 3.6 cm(ບໍ່ລວມປຸ່ມປັບ),  ຄວາມຍາວ: 24.5 cm, ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍໂມງ 2 cm, ນໍ້າໜັກຂອງໂມງ: 0.034 kg

 

ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
25 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la