LAK.LA | ເບາະນວດໄຟຟ້າ ໃນບ້ານ-ໃນລົດ - ລາຄາຂາຍ 7,900THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເບາະນວດໄຟຟ້າ ໃນບ້ານ-ໃນລົດ

ເບາະນວດໄຟຟ້າ ໃນບ້ານ-ໃນລົດ

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 7,900 THB
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 7,900 THB
ເລກລະຫັດ: 2991
ເວລາທີ່ໃຊ້: 26-05-2015
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 5220
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 09-05-2015
ຜູ້ຕິດຕໍ່: mix360ongsa
ມືຖື: 021-260 520, 020-5625 8888
ທີ່ຢູ່: ບ້ານບຶ່ງຂະຫຍອງ, ເມື່ອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Email:
Facebook:

ໂດດເດັ່ນດ້ວຍລະບົບເຮັດວຽກທີຕອບສະໜອງການໃຊ້ງານທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ໃຊ້ພຽງງ່າຍໆ ໃຊ້ໄດ້ກັບເບາະລົດໃຫຍ່ທຸກລຸ້ນ ຫຼື ຕັ້ງນັ່ງຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ບ້ານ, ຊ້ວຍບັນເທົາຄວາມອຶດເມືອຍ ມີປະສິດທິພາບເມື່ອໃຊ້ເບາະນວດໄຟຟ້າ ແລ້ວຈະຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ເບົາຕົນເບົາໂຕ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນ ແກ້ໄຂບັນຫາປວດເມືອຍ ອາການປວດຫູັງ ປວດແອວ ປວດຄໍ ບ່າໄຫຼ່ ທຸກອາການ ທຸກບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຫາຍໄປ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ ເບາະນວດໄຟຟ້າ.

 
   ປົກກະຕິລາຄາ 12,900 ບາດ  ພິເສດລາຄາສ່ວນຫູຸດ 7,900 ບາດ

     

2,990 THB
2,990 THB
1,600 THB
1,600 THB
990 THB
990 THB
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la