LAK.LA | ເຄື່ອງແລ່ນ MTH 4,0 - ລາຄາຂາຍ 29,900THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຄື່ອງແລ່ນ MTH 4,0

ເຄື່ອງແລ່ນ MTH 4,0

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 29,900 THB
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 29,900 THB
ເລກລະຫັດ: 2897
ເວລາທີ່ໃຊ້: 20-05-2015
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 6974
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 09-05-2015
ຜູ້ຕິດຕໍ່: mix360ongsa
ມືຖື: 021-260 520, 020-5625 8888
ທີ່ຢູ່: ບ້ານບຶ່ງຂະຫຍອງ, ເມື່ອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Email:
Facebook:

ເຄື່ອງອອກກຳລັງກ່າຍ MTH 4,0 ສາມາດຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ສູງເຖິງ 120 ກກ. Console ສາມາດປັບໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຮໄລຣ໌ ສີດຳເພື່ອການເບີ່ງເຫັນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ປຸ່ມໝູນສຳລັບປັບຄວາມໄວໃນການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ Shock-absorbing design ຊ່ວຍດູດຊັບແຮງກະແທກຈາກການແລ່ນ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງ ສາມາດປັບລະດັບຄວາມຊັນຂອງການແລ່ນໄດ້ເຖິງ 15 ລະດັບ, ພັບເກັບໄດ້ສະດວກ ປະຍັດພື້ນທີ່, ຮອງຮັບການເຮັດວຽກດ້ວຍເຄື່ອງເລ່ນ MP3 ດ້ວຍລະບົບ HI-FI.

ປົກກະຕິລາຄາ 42,000 ບາດ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຂາຍ ພວກເຮົາຂາຍໃນລາຄາພຽງ 29,900 ບາດ.

2,990 THB
2,990 THB
1,600 THB
1,600 THB
990 THB
990 THB
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la