LAK.LA | ເຄື່ອງແລ່ນ MTH 3010 - ລາຄາຂາຍ 18,900THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຄື່ອງແລ່ນ MTH 3010

ເຄື່ອງແລ່ນ MTH 3010

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 18,900 THB
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 18,900 THB
ເລກລະຫັດ: 2899
ເວລາທີ່ໃຊ້: 20-05-2015
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 7946
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 09-05-2015
ຜູ້ຕິດຕໍ່: mix360ongsa
ມືຖື: 021-260 520, 020-5625 8888
ທີ່ຢູ່: ບ້ານບຶ່ງຂະຫຍອງ, ເມື່ອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Email:
Facebook:

ເຄື່ອງອອກກຳລັງກ່າຍ MTH 3010 ສາມາດຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ສູງເຖິງ 100 ກກ. Console ສາມາດປັບໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍປຸ່ມໝູນສຳລັບປັບຄວາມໄວໃນການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ  ພັບເກັບໄດ້ສະດວກ ປະຍັດພື້ນທີ່,

ປົກກະຕິລາຄາ 25.900 ບາດ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຂາຍ ພວກເຮົາຂາຍໃນລາຄາພຽງ 18.900 ບາດ.

2,990 THB
2,990 THB
1,600 THB
1,600 THB
990 THB
990 THB
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la