LAK.LA | ເຄື່ອງນວດເພື່ອສຸຂະພາບ MS - ລາຄາຂາຍ 120,000THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຄື່ອງນວດເພື່ອສຸຂະພາບ MS

ເຄື່ອງນວດເພື່ອສຸຂະພາບ MS

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 120,000 THB
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 120,000 THB
ເລກລະຫັດ: 2985
ເວລາທີ່ໃຊ້: 25-05-2015
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 4746
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 09-05-2015
ຜູ້ຕິດຕໍ່: mix360ongsa
ມືຖື: 021-260 520, 020-5625 8888
ທີ່ຢູ່: ບ້ານບຶ່ງຂະຫຍອງ, ເມື່ອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Email:
Facebook:

 ບໍ່ຈຳເປັນທີທ່ານຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄປນວດ ຫຼື ບໍ່ມີເວລາ ພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ນັ່ງນວດເພື່ອສຸຂະພາບ Massage Chair ( SF-758-1 ) ມັນຈະຊ່ວຍຜ່ອນຄ້າຍຄວາມອິດເມືອຍ  ຈະຮູ້ສຶກວ່າສົດຊື່ນ ເບົາຕົນເບົາໂຕ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນ ແກ້ໄຂອາການປວດເມືອຍ ປວດຫູັງ ປວດແອວ ປວດຄໍ ແລະ ບ່າໄຫຼ່ ທຸກອາການ ທຸກບັນຫາເລົ່ານີ້ຈະໝົດໄປ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຕັ້ງນວດເພື່ອສຸຂະພາບ. 

 
   ປົກກະຕິລາຄາ 150,000 ບາດ  ພິເສດລາຄາສ່ວນຫູຸດ 120,000 ບາດ

                       ແຖມເຄື່ອງແລ່ນຟຣີ 35,000 ບາດ

2,990 THB
2,990 THB
1,600 THB
1,600 THB
990 THB
990 THB
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la