LAK.LA | ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ GENTIKO - ລາຄາຂາຍ 480,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 150,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ GENTIKO

ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ GENTIKO

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 470,000 KIP
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 480,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 5861
ເວລາທີ່ໃຊ້: 04-10-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 3106
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ປວດຫລັງ, ປວດຂາ, ປວດເຂົ່າ, ເບົ່າຫວານ, ຄວາມດັນ, ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ, ປະດົງຂໍ່, ຊີ້ດ, ຫອບຫືດ, ພູມແພ້, ເຈັບຫົວ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ກະດູກທັບເສັ້ນ, ສະເກັດເງິນ, ຄາງອູມ, ອຳມະພຶກ, ພາກິນສັນ, ແຂນຂາຊາ, ນິ້ວລ໋ອກ, ມະເຮັງ, ອ່ອນລ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ, ໝາກໄຂ່ຫລັງ, ໂລກກ່ຽວກັບຕັບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຕິດຕໍ່ເຊື້ອ ແຕ່ເກີດຈາກການທີ່ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະວັນ ເຈນຕິໂກ້ຊ່ວຍໄດ້
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 01-10-2018
ຜູ້ຕິດຕໍ່: 95 Dealer Trading Sole., LTD
ມືຖື: 02059888188
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງ ໄຊທານີ
Email:
Facebook:

ນະວັດຕະກຳອາຫານເສີມຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ

ຄຸນສົມບັດຂອງ GENTIKO:

ເພາະສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເຈນຕິໂກ້ ຈິ່ງຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຄື:
1.ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນເພີ່ມເມັດເລືອດຂາວ
2.ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດ ພູມຄຸ້ມກັນເສື່ອມ.
3.ຊ່ວຍສ້າງເຊວໃຫມ່ ແລະ ສ້ອມແຊມເຊວເກົ່າທີ່ເສື່ອມລົງ.
4.ຫລຸດລະດັບໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ປ້ອງກັນໂລກເບົາຫວານ.
5.ຫລຸດນໍ້າຕານໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ໄດກຼີເຊີໄລ.
6.ບຳລຸງຕັບ,ຫົວໃຈ, ໄຂ່ຫລັງ, ມ້າມ, ປອດ ໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບົບ.
7.ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຂອດ.
8.ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ເບິ່ງອ່ອນກວ່າອາຍຸ.
9.ປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ, ຫອບຫືດ, ໂລກຜິວໜັງ.
10.ປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ, ຕີບຕັນ.
11.ເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ແລະ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງເຊວມະເຮັງ.
12.ປ້ອງກັນເຊື້ອໄວລັດ, ເຊື້ອແບກທີເລຍ, ເຊື້ອລາ ແລະ ສິ່ງແປກປອມຕ່າງໆ.
13.ຫລຸດສາເຫດຂອງການເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ.
14.ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຄຽດ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ໄມເກຣນ.
15.ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ.
16.ເປັນສານຕັ້ງຕົ້ນໃນການສ້າງຄຣູຕ້າໄທໂອນ.
17.ເສີມສ້າງການເຮັດວຽກຂອງຄູລາເຈ້ນ.
18.ຊ່ວຍໄລ່ສານພິດອອກຈາກຕັບ.
19.ຊ່ວຍຟອກເລືອດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຫລອດເລືອດ.
20.ຫລຸດການສ້າງເມລະມິນທີ່ເປັນສາເຫດການເປັນຝ້າ, ເປັນເມັນ.
21.ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ຊ່ວຍການເຜົາຜານ.
22.ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວ ສະຫວ່າງໃສ ນຽນນຸ້ມ.
23.ແກ້ປັນຫາເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ, ຫລຸດການເກີດອາການເປັນພະຍາດເສື່ອມຕ່າງໆ.
*ພະຍາດເສື່ອມທີ່ພົບເຫັນຫລາຍແມ່ນ
ປວດຫລັງ, ປວດຂາ, ປວດເຂົ່າ, ເບົ່າຫວານ, ຄວາມດັນ, ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ, ປະດົງຂໍ່, ຊີ້ດ, ຫອບຫືດ, ພູມແພ້, ເຈັບຫົວ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ກະດູກທັບເສັ້ນ, ສະເກັດເງິນ, ຄາງອູມ, ອຳມະພຶກ, ພາກິນສັນ, ແຂນຂາຊາ, ນິ້ວລ໋ອກ, ມະເຮັງ, ອ່ອນລ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ, ໝາກໄຂ່ຫລັງ, ໂລກກ່ຽວກັບຕັບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຕິດຕໍ່ເຊື້ອ ແຕ່ເກີດຈາກການທີ່ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະວັນ.

*ພະຍາດເສື່ອມ(ໂລກເສື່ອມ): Degenerative Disease ໝາຍເຖິງ ພະຍາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີການເສື່ອມລົງຂອງຮ່າງກາຍມີການເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມປະສິດທິພາບ ຫຼື ມີການຊຸດໂຊມລົງຂອງຮ່າງກາຍ, ເນື່ອເຍື່ອ ຫຼື ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີການເສື່ອມລົງເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ. ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເຖົ້າແກ່ຊະລາຮ່າງກາຍຄົນປົກກະຕິ ຫຼື ເສື່ອມຈາກການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ການບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ, ກິນອາຫານບໍ່ເໝາະສົມ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານມີສານເຈືອປົນຂອງສານເຄມີ... ພະຍາດນີ້ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່, ພະຍາດນີ້ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ເອີ້ນວ່າ ພະຍາດຊຳເຮື້ອ ທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່, ເພາະວ່າເປັນແລ້ວຈະຊໍ້າເຮື້ອ ແລະ ຍາກຕໍ່ການຮັກສາ ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງກິນຢາຕະຫຼອດຊີວິດ. ການອອກກຳລັງກາຍ, ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ເໝາະສົມ, ການກິນອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ຈິ່ງເປັນວິທີປ້ອງກັນ ພະຍາດເສື່ອມນີ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງເຈນຕິໂກ້:

ເຈນຕິໂກ້ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບປະສິດທີພາບໂດຍສູນວີໄຈຂອງ ນູທຣີແມັກ ຄອບເປີເຣຊັນ ພາຍໃຕ້ລິຂະສິດຂອງ ຄອມພິດຟາມ່າ ກຸງເຮລຊິງກິ ປະເທດຟິນແລນ. ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Bio-Zelle GmbH ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີ ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ, ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 30ປີ ທາງດ້ານການວິໃຈ ແລະ ພັດທະນາການເພາະລ້ຽງເຊລຕົ້ນກຳເນີດ ຫຼື ສະເຕັມເຊລ ຈາກເນື້ອເຍື່ອພືດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານສະກັດພິເສດ ເພື່ອມາຜະລິດເປັນ ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເພື່ອສະລໍໄວ. ຊັ້ນນຳຕ່າງໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບໃນຜົນຮັບຂອງສານສະກັດຈາກເຊລ ເນື້ອເຍື້ອພືດ ພ້ອມທັງສ່ວນປະກອບສຳຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ:

 • ຖັງເສົາສີທອງ ຈາກທິເບດ​(Golden Cordyceps)
 • ເຫັດລິ້ນຈື່ (Reishi Mushroom)
 • ໂສມເກົາຫຼີ Korean Ginseng)
 • ຕັງກຸຍ ( Dong Quai)
 • ປັກກີ້ ( Astragalus)
 • ໂກຈິເບີຣີ ( Goji Berry)
 • ບິນເບີຣີ (Bilberry)
 • ເຫັດຊິຕາເກະ (Shitake Mushroom)
 • ສານສະກັດຈາກໝາກອາງຸ່ນ (Grape skin)
 • ເບຕ້າກຣູແຄນ ຈາກໂອ໊ດ (Beta-gluecan from Oat)
 • ຊິຊານດຣ້າ (Schisandra)
 • ສານສະກັດຈາກມະລະຂີ້ນົກ (Bitter Cucumber)
 • ຂີ້ໝິ້ນ (Turmeric)
 • ສານສະກັດຈາກເປືອກສົນ (Pine Bark)
 • ຊິລິນ່ຽມ ເອັນຣີດຍີດ໌ ( Selenium Enriches Yeast)
 • ໄນອະຊິນ(Niacin)
 • ໂຄເອັນໄຊ ຄິວ10 ( Coenzyme Q10)
 • ວິຕາມິນ ອີ (Vitamin E)
 • ວິຕາມິນ ດີ3  (Vitamin D3)

ຈຸດເດັ່ນຂອງເຈນຕິໂກ້:

 • ສາມາດກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງເຊລເມັດເລືອດຂາວ ທີ່ທຳລາຍເຊື້ອໂລກ ຫຼື ສິ່ງແປກປອມຢູ່ໃນເສັ້ນເລືອດຂອງຮ່າງກາຍໄດ້.
 • ເສີມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງ ແມກໂຄຣຟາດ (Macrophages) ເຊລເມັດເລືອດຂາວ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ.
 • ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມສານຕ້ານພະຍາດ (Adaptgnic Herb) ກຸ່ມສະໝຸນໄພ ແລະ ກຸ່ມສານສະກັດທີ່ຊ່ວຍຕ້ານທານພະຍາດ ແລະ ປ້ອງກັນມະເຮັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດຸນໃຫ້ຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ.
 • ຮັກສາພະຍາດເບົາຫວານດ້ວຍການປັບລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ດ້ວຍແຄລລັດສະເຕັມເຊລ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາໂລກຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງອ່ອນແອໄດ້.
 • ສາມາດກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງ NK cell ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ ສູງສຸດເຖິງ 300ເທົ່າ. 

*  NK Cell ຖືກຫຍໍ້ມາຈາກ Natural Killer Cell ຫຼື ເຊລເພັດສະຄາດ ທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ຕໍ່ການຂ້າເຊື້ອໂລກ, ຕ້ານການຕິດຕໍ່ເຊື້ອ ແລະ ປ້ອງກັນມະເຮັງ.  

ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີຈາກGENTIKO(ເຈນຕິໂກ້) ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເພື່ອສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຕົວທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.

ດ້ວຍສານສະກັດຈາກ ແຄລລັດສະເຕັມເຊວຈາກສະໝຸນໄພ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງໂລກ ຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປລາວ ແຄລລັດສະເຕັມເຊວຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ 

ຫາກສຸຂະພາບຄືເລື່ອງຈຳເປັນ GENTIKO ຄືຕົວຊ່່ວຍສຳຄັນ.

ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊື່ອ ແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງ ຂອງເຂົາດີ.

ຜ່ານ ອຍ ຂອງ ສປປລາວ ເລກທີ: 03DSI00026/18

☎️ສາຍດ່ວນໂທ: 0302288166
📲Call/ສົ່ງວອດແອັຟ W.a: 👉🏽 +8562059591945
📬ອິນບ໋ອກສອບຖາມໄດ້👉: m.me/GentikoLaos

ກົດຕິດຕາມທາງເຟສບຸກໄດ້ທີ່: www.facebook.com/GentikoLaos

ເຈນຕິໂກ້ ເວບໄຊ້: www.gentiko.com

 

ແຈກລົດຈັກ Wave 100ທຸກວັນ ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ເຈນຕິໂກ້ ແລ້ວລຸ້ນຮັບໂຊກຕາມລະຫັດກ້ອງຝາໄດ້ເລີຍ!

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມການຖ່າຍທອດສົດທີ່ຈົກຂອງລາງວັນ ໂທລະພາບ ຊ່ອງ "ລາວສຕາຣ໌ " , ຊ່ອງ "ປກສ" ແລະ ບັນດາຊ່ອງ FM ດັ່ງນີ້:

ຊ່ອງ 

ລາຍການໂຄສະນາ ແຕ່ວັນ ຊ່ວງເວລາ
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 6:00 - 7:00
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 10:00 -12:00
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 14:00 - 16:00
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 20:30-22:30
FM 99.7Mhz ຈັນ - ອາທິດ 11:00 - 11:30
FM 99.7Mhz ເສົາ-ອາທິດ 13:00-14:00
FM 99.7Mhz ຈັນ-ອາທິດ 18-18.30pm
LaoStar Channel ຈັນ-ສຸກ 5:00-6:00 ; 10:00-11:00 ; 15.00-17:00 
ໂທລະພາບຊ່ອງ ປກສ ຈັນ-ສຸກ 17:00-18:00


Tag:
#Gentiko Laos #ເຈນຕີໂກລາວ #ເຈນຕີໂກ #ອາຫານເສີມເຈນຕີໂກ #ເຈນຕີໂກຂອງແທ້ #ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຈນຕີໂກ #ອາຫານເສີມປິ່ນປົວໄດ້ເກືອບທຸກໂລກ #ຢາດີ #GENTKO LAO #GentikoLaos #ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຈນຕີໂກທົ່ວປະເທດ #ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃຫຍ່ #ບໍລິສັດ95Dealer #95Dealer; ຕົວແທນຂາຍເຈນຕີໂກ; ເຈນຕີໂກລາວ; Gentiko Thailand; #GentikoThailand

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la