LAK.LA | ສ້າງເວັບເອັບຟີເຄຊັນ PHP MySQL+AJAX jQuery - ລາຄາຂາຍ 90,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 90,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 673,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 400,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ສ້າງເວັບເອັບຟີເຄຊັນ PHP MySQL+AJAX jQuery

ສ້າງເວັບເອັບຟີເຄຊັນ PHP MySQL+AJAX jQuery

ລາຄາຂາຍ: 90,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 5666
ເວລາທີ່ໃຊ້: 30-03-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 1929
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

PHP MySQL+AJAX jQuery
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 18-07-2017
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr.kaiamphone khammeekoun
ມືຖື: 8562091075963
ທີ່ຢູ່: barn xaysavang
Email:
Facebook:

ຄໍາອະທິບາຍ

Web Programming ເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເວັບຂອງເຮົາມີລູກຫຼີ້ນທີ່ໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊົມເວັບຂອງເຮົາໄດ້ຊື່ງເວັບໄຊຊື່ດັງຫຼາຍໆ ( ລວມເຖີງເວັບທີ່ເຮົາຈະສເາງນີ້ດ້ວຍ) ລ້ວນແຕ່ປະກອບດ້ວຍສ່ວນຂອງ  Web Programming ທັງນັ້ນ ໂດຍພາສາທີ່ເລືອກມາຂຽນໂປຼແກຼມບົນເວັບນີ້ໄດ້ແກ່ພາສາ PHP ຊື່ງເປັນພາສາທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານຢ່າງແພ່ຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນWindows ຫຼື UNIX ອິກທັງຍັງເໝາະກັບການສ້າງເວັບທີ່ໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ໃຊ້ໃດ້ ຊື່ງຕະຫຼອດເຫຼັມນີ້ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຈຶງ ທີ່ຜູ້ອ່ານສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບເວັບໄຊທີ່ສ້າງ ອີກທັງຍັງສາມາດນໍາໄປພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ດີຍີ່ງຂື້ນໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນຕອນທ້າຍຂອງໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ນໍາຕົວຢ່າງຂອງໂປຼແກມທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບງານເທີງເວັບເພື່ອຜູ້ອ່ານສາມາດສ້າງເວັບແບບມືອາຊີບໄດ້ບໍ່ຍາກ

408 ໜ້າ

 

35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
35,000 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la