LAK.LA | ຕ້ອງການຂາຍດີນໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ - ລາຄາຂາຍ 2THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 80 KIP
ລາຄາຂາຍ: 1,600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 320,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 450 THB
ລາຄາຂາຍ: 6 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 3,000,000 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕ້ອງການຂາຍດີນໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕ້ອງການຂາຍດີນໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ເລກລະຫັດ: 5326
ເວລາທີ່ໃຊ້: 24-08-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2463
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ຕ້ອງການຂາຍດີນ ໃບຕາດິນຂອບທອງ ດີນຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳເມືອງໄຊທານີ ຫ່າງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1,8 KM. ເນື້ອທີ່ 15m x 70m ລາຄາ 2700THB/ຕາເເມັດ ສົນໃຈສອບຖາມ 020 54674970, 030 5886555
ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ກົວລໍ່
ມືຖື: 020 54674970,020 59828877
ທີ່ຢູ່: ດົງໂດກ
Email:
Facebook:
ຕ້ອງການຂາຍດີນ ໃບຕາດິນຂອບທອງ ດີນຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳເມືອງໄຊທານີ ຫ່າງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1,8 KM. ເນື້ອທີ່ 15m x 70m ລາຄາ 2700THB/ຕາເເມັດ ສົນໃຈສອບຖາມ 020 54674970, 030 5886555
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la