LAK.LA | ຂາຍກ້ອງ nikon D5600 - ລາຄາຂາຍ 4KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 4 KIP
ລາຄາຂາຍ: 4 KIP
ລາຄາຂາຍ: 4 KIP
ລາຄາຂາຍ: 450,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 10,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 12,500 THB
ລາຄາຂາຍ: 9,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 8,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 2,100,000 VND
ລາຄາຂາຍ: 15,600,000 VND
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂາຍກ້ອງ nikon D5600

ຂາຍກ້ອງ nikon D5600

ລາຄາຂາຍ: 4 KIP
ເລກລະຫັດ: 5877
ເວລາທີ່ໃຊ້: 17-12-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 348
ສະຖານທີ່: ບໍລິຄໍາໄຊ

ຝາກ​ຂາຍ​ກ້ອງ​ແດ່  ສະພາບ​ກ້ອງ 98% ຍັງ​ມີ​ອຸປະກອນ​ຄົບ  , ກ່ອງ, ສາຍ​ຄ່ອງ​ຄໍ, ສາກ​ແບັດ, ​ແມນ 8 GB  , ກະເປົາໃສ່ກ້ອງ len 18-55               ຂາຍ  4 500 000 ກິບ

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ທ້າວ ບຸນມີ
ມືຖື: 030 579 9485
ທີ່ຢູ່: ບໍລິຄຳໄຊ
Email:
Facebook:

ຝາກ​ຂາຍ​ກ້ອງ​ແດ່  ສະພາບ​ກ້ອງ 98% ຍັງ​ມີ​ອຸປະກອນ​ຄົບ  , ກ່ອງ, ສາຍ​ຄ່ອງ​ຄໍ, ສາກ​ແບັດ, ​ແມນ 8 GB  , ກະເປົາໃສ່ກ້ອງ len 18-55               ຂາຍ  4 500 000 ກິບ

480,000 KIP
150,000 KIP
150,000 KIP
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la